Upis zamjenskih artikala

Dokumentom Upis zamjenskih artikala unose se podaci o robama koje su međusobno zamjenjive (npr. isti artikl različitih dobavljača). Prilikom unosa podataka, prvo se upisuje osnovna šifra artikla, a zatim se u tabelu unose podaci o svim artiklima koji se mogu upotrijebiti kao alternativa.

Podaci unešeni ovim dokumentom mogu se naknadno pretraživati putem dokumenta Traženje zamjenskih artikala.

NAPOMENA
Dokument se aktivira samo ako korisnik u istoj knjizi koristi i grupu Robno.