Inventurno stanje

Inventurno stanje je pomoćni dokument za izradu inventure, a namijenjen je korisnicima koji ne koriste ručne bar-kod terminale.

Budući da se kod ovog dokumenta podaci o artiklima unose ručno, prilikom inventure mogu se redom upisivati nađene količine artikala, bez obzira na redosljed njihovih šifri.
Isti artikal se može upisati i više puta, a u tom slučaju se u inventuru prenosi zbroj svih upisanih količina.
U dokument se upisuju samo artikli koji su nađeni na zalihama. Ako nekog artikla nema (stanje '0'), ne treba ga ni upisivati u ovaj dokument.

Kad su jednom svi artikli upisani, obračun inventure radi se s odgovarajućim dokumentom iz modula Maloprodaja (dokument 'Inventura') , modula Maloprodaja II (dokument 'Inventurna lista') ili modul Robno (dokument 'Inventura roba').

Na tim dokumentima, klikom na gumb 'Učitaj inventurno stanje', program će čitati podatke iz ovog dokumenta i napraviti obračun inventure.

VAŽNO !
Ovaj dokument je namijenjen za izradu inventurnih lista za maloprodaju, ali i za veleprodaju, pa zato na dokumentu ne postoji selektor 'Prodavaonice' (niti 'Skladišta'). U slučaju da se inventura radi u više prodavaonica (i/ili skladišta), za svaku prodavaonicu i za svako veleprodajno skladište treba napraviti poseban dokument. U tom slučaju, u polje 'Napomena' upišite naziv prodavanice (skladišta), kako biste ih kasnije u tabeli mogli razlikovati prilikom učitavanja.

Prilikom izrade inventurnog stanja, podatke o svim artiklima iz jedne prodavaonice treba upisati na jedan dokument. Ako niste u mogućnosti odjednom napraviti inventuru za čitavo skladište, nastavak upisa treba biti napravljen na istom dokumentu, naknadnim dodavanjem stavaka. Ovo je nužno zato što se prilikom izrade obračuna inventure za neko skladište (prodavaonicu) može učitati samo jedan dokument 'Inventurno stanje'.

NAPOMENA
Korištenje ovog dokumenta nije obavezno. Inventura se može napraviti i tako da se odmah koristi konačni dokument za izradu inventure, ali u tim dokumentima podaci o artiklima su već učitani i sortirani u tabelu, pa se stanje zaliha ne može upisivati nasumičnim redosljedom.