Zaliha

Zaliha je dokument za uvid u trenutno stanje zalihe robe (na određeni dan).

U polje Datum, upisuje se datum za kojeg se želi vidjeti stanje na skladištu.

Ako pritisnete gumb 'Učitaj sve artikle', tada će program automatski napuniti tablicu sa podacima o svim artiklima koji su na skladištu. Za razliku od izvještaja 'Stanje zaliha' koji prikazuje i one artikle čije je stanje '0', dokument Zaliha prikazuje samo one artikle koji imaju saldo na skladištu.

Podaci koje prikazuje dokument ZALIHA mogu se odštampati, ali ne i trajno pospremiti, jer se situacija na skladištu može dinamički mijenjati, a takav dokument može biti točan samo u trenutku kad se aktivira.