Izvor

Izvor je dokument kojim se definiraju izvori - davatelji sredstava. (državni proračun, županija, vlastiti izvori,...)

U podatke o izvoru se upisuju i podaci potrebni za popunjavanje PROR-POT obrasca (adresa, OIB, ..)