JOPPD

JOPPD je dokument za automatsku izradu JOPPD obrasca

OZNAKA IZVJEŠĆA
Oznaka izvješća JOPPD obrasca sastoji se od 5 znamenki. Prve dvije znamenke označavaju godinu, a slijedeće tri označavaju redni broj dana unutar godine. Na primjer, obrazac za datum 3.siječanj 2014. ima oznaku 14003.

VRSTA IZVJEŠĆA
Novi JOPPD obrazac ima više vrsta izvješća, koje se mogu podijeliti u nekoliko grupa:

U prvoj grupi su redovni JOPPD obrasci, i to 1-Izvorni, 2-Ispravak i 3-Dopuna. S obzirom na način označavanja izvješća, za jedan datum je moguće predati samo jedan izvorni obrazac. Ako se naknadno šalju dodatni podaci za isti datum, tada se šalje DOPUNA obrasca, a u slučaju greške na obrascu, šalje se ISPRAVAK obrasca.

Slijedeća vrsta izvješća je 4-IX i X, (oznake IX i X predstavljaju redni broj polja na stranici A JOPPD obrasca) koja se podnose samo za neoporezive primitke nerezidenata bez OIB-a (polje IX), i za naknadu za nedovoljan broj zaposlenih invalidnih osoba (polje X). Ova vrsta obrasca nema posebne oznake za ispravak i dopunu, nego se u slučaju ispravaka ili dopune, ponovo šalje izvorni obrazac (novi obrazac 'gazi' prethodni). Napominjemo da obrazac vrste 4. nema podataka na B strani, nego se samo na strani A popunjavaju polja IX i X.

Vrste izvješća 5,6 i 7 odnose se samo na banke, pa ih ovdje nećemo razmatrati.

Vrste izvješća 8-izvorni, 9- ispravak i 10-dopuna odnose se na fizičke osobe koje same prijavljuju dohodak iz inozemstva ili su zaposlene u diplomatskim predstavništvima, o od 2016. godine, i za kapitalne dobitke. Kod ove vrste obrasca bila je moguća razlika između datuma JOPPD obrasca i datuma primitka doznake, pa je u tu svrhu dodano polje 'Datum doznake' koje se koristi samo za ovu vrstu obrasca. Objavom novog Pravilnika o porezu na dohodak, tijekom 2017. godine, polje „Datum doznake“ je ujedno i datum JOPPD obrasca.

Vrste izvješća 11-izvorni, 12-ispravak i 13-dopuna odnose se na fizičke osobe/financijske posrednike u ime fizičke osobe kada se podnose podaci o dohotku ostvarenom po osnovi kapitalnih dobitaka.

PAŽNJA!
Ako program Porezne uprave odbije vaš izvorni obrazac, to znači da izvorni obrazac uopće nije poslan, pa kada ponovo šaljete ispravljen obrazac, tada ponovo šaljete IZVORNI obrazac, a ne ispravak. Ispravak se šalje samo ako je izvorni obrazac prihvaćen od strane PU, a vi ste naknadno ustanovili grešku u podacima koje je Porezna uprava prihvatila kao ispravne.

REDNI BROJEVI STAVAKA
Stranica B obrasca za svaki redak ima jedinstven redni broj retka. Na izvornom obrascu, redni brojevi kreću od broja 1. Ako naknadno šaljete dopunu obrasca, tada redni brojevi na stranici B moraju nastaviti niz brojeva redaka na stranici B. Za isti datum možete poslati i više dopuna, (koje stalno nastavljaju niz rednih brojeva stavaka na B strani), ali u jednom radnom danu možete poslati samo jednu dopunu za jedan datum.

AUTOMATSKA IZRADA DOPUNE JOPPD OBRASCA
Ako ste već napravili JOPPD obrazac i poslali u PU, a onda naknadno napravili nove obračune, napravite novi JOPPD obrazac za isti datum s vrstom izvješća 'DOPUNA' i program će automatski prepoznati nove stavke koje treba dodati u odnosu na izvorni obrazac. Nove stavke će također biti i automatski numerirane, da nastavljaju niz rednih brojeva. Naravno, sve ovo će ispravno raditi samo ako niste u međuvremenu u programu mijenjali ili brisali izvorne dokumente na temelju kojih je napravljen izvorni JOPPD obrazac.

ISPRAVAK OBRASCA
Ispravak JOPPD obrasca se uvijek radi ručno. Prilikom ispravka, na B strani obrasca treba upisati redni broj stavke koju ispravljate, a program će automatski učitati odabranu stavku, onakvu kakva je bila na izvornom obrascu. Kad se stavka učita, ručno ispravite netočan podatak i pošaljite ispravak JOPPD obrasca.

REDNI BROJ DOKUMENTA
Kao i svi drugi dokumenti u programu, i JOPPD obrazac ima svoj redni broj (prvo polje na ekranu). Ovaj redni broj više nema nikakve veze s OZNAKOM IZVJEŠĆA. (koja predstavlja redni broj u Poreznoj upravi). Ovo napominjemo da vas ne zbunjuje činjenica da JOPPD obrazac s rednim broje