Provjera JOPPD-a

Dokument Provjera JOPPD-a namijenjen je za naknadnu provjeru obuhvaćenosti dokumenata koji bi trebali biti iskazani na JOPPD obrascu.

DATUM
Ako polje datum ostavite prazno i pritisnete gumb 'Datum isplate', program će prikazati slijedeće dokumente:
A) MODUL PLAĆA:
- Obračunske liste koje nemaju upisan datum isplate (osim za oznake primitka 0041-0044 - neisplaćena plaća)
- Bolovanje i naknade koje nemaju upisan datum isplate
- Neoporezivi primici koje nemaju upisan datum isplate
- Sl. put u inozemstvo koji nemaju upisan datum isplate
- Kamate 2 stup MO koje nemaju upisan datum isplate
B) MODUL HONORARI
- Obračun drugog dohotka koji nema upisan datum isplate
- Drugi primici koji nemaju upisan datum isplate
- neoporezvi primici II koji nemaju upisan datum isplate
- Službeni put u inoz. koji nemaju upisan datum isplate
C) MODUL PUTNI TROŠKOVI
- Obračun putnog naloga koji nema upisan datum JOPPD-a
C) MODUL LOCCO VOŽNJA
- Putni nalog - locco vožnja koji nema upisan datum JOPPD-a

Ova provjera će vam na brzinu pokazati da li postoje dokumenti kod kojih ste zaboravili upisati datum isplate i koji zato nisu bili uključeni u JOPPD obrazac

Ako upišete određeni datum, i pritisnete gumb 'Datum isplate', program će učitati sve dokumente koji imaju upisan taj datum isplate, i u tabeli će prikazati i oznaku JOPPD obrasca u kojem su uključeni. Ako neki od dokumenata nema prikazanu oznaku JOPPD obrasca, to znači da je na tom dokumentu datum isplate upisan NAKON što je već napravljen JOPPD obrazac, pa ga je potrebno naknadno dodati u JOPPD putem dopune obrasca.

GUMB 'DATUM DOSPIJEĆA'
Ovaj gub je namjenjen samo za praćenje neisplaćenih plaća. Kod plaća koje nisu isplaćene (šifre primitka 0041-0044), datum isplate treba ostati prazan, a umjesto njega treba provjeriti 'Datum dospijeća'

Dakle, gumb 'Datum isplate' radi provjeru za sve dokumente osim za isplate plaće sa šifrom primitka 0041-0044, a gumb 'Datum dospijeća' radi istu provjeru samo za obračunske liste s oznakom primitka u rasponu od 0041-0044 (neisplaćene plaće).

OGRANIČENJE DOKUMENTA
Ovaj dokument provjerava da li je neki dokument prijavljen u JOPPD. Pri tome program ne provjerava svaku pojedinu stavku na dokumentu, nego dokument u cjelosti. Zato, ako ste, na primjer, u Neoporezive naknade naknadno dodali još dva retka, program ih neće prepoznati kao neposlane u JOPPD, jer dokument s tim brojem već postoji u JOPPD obrascu.