Automatska evidencija prometa

Dokument Automatska evidencija prometa namijenjen je za automatsko knjiženje računa u knjigu prometa za korisnike - obrtnike. Privatni iznajmljivači ne koriste ovaj dokument, jer se automatska evidencija prometa temelji na datumu plaćanja.

Nakon što upišete period za kojeg želite izvršiti automatsko knjiženje , program će automatski učitati podatke o prometima iz slijedećih modula:

- Prodaja (Račun, Račun-otpremnica i Zbrojni račun)
- INO trgovina (Račun E, Račun ES, Račun ET)
- Servis (Račun S i Račun SG)
- Autoservis (Račun A i Račun AG)
- Autoservis II (Račun A II i Račun AG II)
- Usluge (Račun O)
- Restoran (Račun U)

Automatsko učitavanje prometa je moguće samo ako je uključen i modul Fiskalizacija, budući da se učitavanje temelji na načinu plaćanja koji je odabran prilikom fiskalizacije računa.

Ako je na gore navedenim računima odabran način plaćanja 'Novčanice' ili 'Ček', podaci o računu se učitavaju s datumom računa. Za sve ostale načine plaćanja, učitavanje u knjigu prometa radi se s datumima plaćanja koji su upisani u tabelu plaćanja svakog pojedinog računa. Dakle, ako je račun plaćen gotovinom ili čekom, nije potebno u račun upisivati datum plaćanja.

Dokumenti Račun PO i Evidencija prometa
Podaci iz dokumenata Račun PO i Evidencija prometa ne učitavaju se automatski u ovaj dokument, jer oni sami direktno knjiže u knjigu prometa, pa bi njihovo učitavanje u ovaj dokument imalo za posljedicu dvostruko prikazivanje prometa (koji se vidi prilikom ispisa izvještaja 'Knjiga prometa').