Poslovni udjel

Poslovni udjel je dokument kojim se definiraju poslovni udjeli.

Upisuju se slijedeći podaci:
Šifra (evidencijski broj) poslovnog udjela
Naziv poslovnog udjela (npr. 'poslovni udio broj 1')
(ovaj naziv se vidi samo u selektoru poslovnih udjela)
Nominalna vrijednost poslovnog udjela
Ukupan broj glasova koji pripadaju poslovnom udjelu.

NAPOMENA:
Tvrtka može imati više poslovnih udjela. Svaki poslovni udjel može imati više vlasnika. Jedan vlasnik može imati učešće u više poslovnih udjela.
Dakle, poslovni udjel nije nužno jednak vlasništvu jednog osnivača.

Broj udjela definira se ugovorom o osnivanju tvrtke, odnosno njegovim kasnijim dopunama i izmjenama. Većina malih tvrtki, u trenutku osnivanja obično ima samo jedan udjel, s jednim ili više vlasnika.
Kasnijim promjenama (npr. dokapitalizacijom), obično nastaju i novi udjeli.

Zato, prilikom definiranja udjela vodite računa da broj udjela mora odgovarati registraciji kod trgovačkog suda, a ne nužno broju vlasnika poduzeća.