Temeljni upis

Temeljni upis je dokument kojim se evidentira početni (temeljni) upis podataka za neki poslovni udjel.

Korisnici koji imaju definirano više od jednog poslovnog udjela, prvo moraju odabrati za koji poslovni udjel upisuju temeljni upis. Korisnici koji imaju definiran samo jedan poslovni udjel, ne vrše izbor poslovnog udjela prije upisa.

U temeljnom upisu, upisjuju se slijedeći podaci:
- redni broj upisa (uvijek je 1, za svaki udjel)
- datum upisa
- podaci o upisu
Ovdje se opisno utvrđuje naziv dokumenta temeljem kojeg se vrši upis. Također, se upisuje svrha upisa.
Ukoliko za podatke nije dovoljan samo jedan red, klikom na sličicu notesa, otvoriti će se prozor koji omogućuje upis teksta u više redova.

Nakon ovih uvodnih pdataka, upisuju se podaci o pojedinim članovima, vlasnicima udjela:
- Podaci o članu društva (izabiru se iz tabele prethodno upisanih članova)
- Podaci o dodatnim činidbama, ako ih ima
- nominalna vrijednost udjela
- plaćeni dio vrijednosti udjela
- podaci o teretima na udjelu, ako ih ima
- broj glasova koje donosi vlaništvo nad udjelom

Polja za upis dodatnih činidbi i tereta omogućuju upis teksta u više redova.

Zbroj nominalnih vrijednosti svih članova društva mora odgovarati nominalnoj vrojednosti udjela koja je definirana dokumentom Poslovni udjel. Isto vrojedi i za broj glasova. Ako suma nominalnih vrojednosti i/ili ukupan broj glasova ne odgovara podacima o poslovnom udjelu, spremanje dokumenta nije dopušteno.

NAPOMENA
Budući da prilikom ispisa podataka tabela s podacima o članovima društva zahtijeva tzv. 'landscape' orijentaciju papira, preporučamo da dokument odmah ispisujete u 'landscape' modu, kako bi čitav stao na jedan list papira.