Član društva

Dokument Član društva namijenjen je za upis podataka o osnivačima-članovima društva, a koristi se kao matični podatak u dva modula: 'Knjiga poslovnih udjela' i 'Dividene i udjeli'.

Budući da se ovaj dokument istovremeno pojavljuje u dva modula, svejedno je kroz koji modul se upisuju podaci, jer je uvijek riječ o istom dokumentu. Tako, na primjer, korisnici koji već imaju modul 'Knjiga poslovnih udjela', nakon što instaliraju modul 'Dividende i udjeli', ne trebaju ponovno upisivati podatke o članovima društva, jer su oni već upisani. Ipak, potrebno je da za svakog člana dodaju nove podatke, koji se u ovom dokumentu javljaju samo ako imate modul 'Dividende i udjeli'


Upisuju se slijedeći podaci:

A) Za pravne osobe
Naziv tvrtke
Adresa sjedišta
OIB
MBS (matični broj subjekta iz Trg. suda)

B) Za fizičke osobe:
Ime i prezime
Adresa prebivališta
OIB

C) Za strane državljane
isto kao pod B), ali još i broj identifikacijske isprave i naziv države koja ju je izdala

SAMO ZA KORISNIKE MODULA 'DIVIDENDE I UDJELI'
Korisnici modula 'Dividende i udjeli', osim gore navedenih podataka, u dokument 'Član društva' upisuju još i podatke potrebne za isplatu udjela u dobiti (dividende), a to su:

- Vrsta člana (fizička ili pravna osoba) - jer se DU obrazac podnosi samo za fizičke osobe
- VBDI banke (prvih 7 znamenki bankovnog računa na kojeg se vrši isplata)
- broj računa u banci (slijedećih 10 znamenki bankovnog računa na kojeg se vrši isplata)
- konto obveze prema članu društva za ostvarenu dobit
(samo kod korisnika koji imaju modul Financijsko)

Za svakog člana društva, u kontnom planu treba otvoriti zaseban konto obveze za isplatu dobiti (dividende) i upisati ga u podatke o članu društva. Ovaj se konto koristi prilikom automatskog knjiženja 'Odluke o raspodjeli dobiti', a s njim se kasnije zatvaraju i izvršene isplate dobiti (dividende), prilikom knjiženja izvoda banke.

UČEŠĆE U VLASNIŠTVU
Korisnici koji imaju modul Knjiga poslovnih udjela, ovim dokumentom ne određuju učešće u vlasništvu, nego se ono utvrđuje na temelju zapisa iz knjige poslovnih udjela. Samo kod korisnika koji imaju modul Dividenda i dobit, a NEMAJU modul Knjiga poslovnih udjela, u dokumentu se pojavljuje i polje za upis postotka vlasništva. Ovo polje je dodano kako bi se i onim korisnicima koji nemaju modul Knjiga poslovnih udjela omogućila automatska raspodjela ukupne dobiti na pojedine članove.

Prilikom upisa podataka o postotku vlasništva, korisnik treba voditi računa da zbroj postotaka vlasništva svih članova bude 100.