Obveze

Obveze su dokument koji prikazuje strukturu obveza po njihovoj ročnosti.

Prilikom izrade dokumenta, potebno je odabrati konto, dospjelost obveza, kao i datum za kojeg se radi stanje obveza. Prilikom upisa konta, dozvoljena su samo ona konta koja imaju definiranu analitiku po dobavljačima.

IZBOR PARTNERA
Dokument je namijenjen za izradu podataka za sve partnere odjednom, ali ako želite, klikom na gumb 'Partner' možete odabrati samo jednog partnera i tada će biti prikazani podaci samo za tog partnera.

PARAMETAR 'RAZRADA RAZDOBLJA'
Ovim parametrrom se definira koliko treba biti široka razrada razdoblja. Parametar ima dvije vrijednosti: Do 90 dana i do 270 dana. U ovisnosti o vrijednosti ovog parametra, program će dati širu ili užu razradu po razdoblju. Vodite računa da ovaj parametar ima utjecaj na razradu razdoblja samo prilikom izrade novog dokumenta. Kod dokumenata koji su već napravljeni i spremljeni, ne može se naknadno mijenjati razrada.

NAPOMENA
Program obveze prepoznaje prema zatvarnju stavaka, U izvještaj o dospjelim i nedospjelim obvezama, program će uključiti sve otvorene stavke na kontima koja imaju analitiku po dobavljačima. Isto tako, ako odaberete prikaz podmirenih obveza, program će prikazati sve zatvorene stavke. Pri tome je bitan i datum zatvaranja stavaka, jer ako stavke nisu zatvorene s danom za kojeg se traži izvještaj, neće biti prepoznate sve zatvorene stavke, i izvještaj će biti netočan.

STAVKE BEZ DATUMA DOSPIJEĆA
Sve stavke koje nemaju upisan datum dospijeća, iskazuju se u 'nedospjelim' obvezama s datumom izrade izvještaja.