Putni nalog - locco vožnja

Putni nalog - locco vožnja je dokument za obračun locco vožnje.

Da bi mogli koristiti dokument Putni nalog - locco vožnja, potrebno je prvo upisati podatke o Vozačima i Odredištima za koje se vrši obračun.

Prije početka upisa podataka u Putni nalog - locco vožnja, potrebno je odabrati vozača za kojeg se vrši obračun locco vožnje. Ako je dokumentom Vozač upisan samo jedan vozač, tada se, prije početka unosa, ne vrši izbor vozača, nego se odmah unose podaci o putnom nalogu.

Osim podataka o locco vožnji, u Putni nalog - locco vožnja mogu se upisati i podaci o plaćenim gotovinskim račinuma koji su vezani uz locco vožnju (cestarine, parkiranje,...).

Redni brojevi dokumenta Putni nalog - locco vožnja određuju se automatski ako u polje za upis rednog broja upišete '0'. Svaki vozač ima svoj niz brojeva, odnosno za svakog vozača, redni brojevi Locco putnog naloga počinju od broja '1'.

PODACI ZA JOPPD OBRAZAC
Da bi se obračun locco vožnje mogao automatski učitavati u JOPPD obrazac, dodan je novi redak s podacima potrebnim za popunjavanje JOPPD obrasca. Posebno skrećemo pažnju na razliku između datuma isplate naloga i datuma JOPPD obrasca. Obračun locco vožnje učitavati će se u JOPPD obrazac prema datumu JOPPd obrasca, ali se izračun intervala datuma temelji na datumu isplate. Ovo je nužno zato što se locco vožnja može prijavljivati u JOPPD obrazac do 15. idućeg mjeseca nakon datuma isplate.

Locco putni nalog automatski knjiži:
- financijsko
- konto troškova locco vožnje
- konto ostalih troškova
- obveza prema vozaću za troškove locco vožnje

Sva konta za knjiženje prethodno se moraju definnirati putem parametara dokumenta.