Vozač

Vozač je dokument za upis podataka o vozačima za koje se vrši obračun locco vožnje.

Za svakog vozača u poduzeću, u dokument Vozač se upisuje po jedna stavka. Ako se obračun locco vožnje radi samo za jednog vozača, tada se ovim dokumentom upisuje samo jedna stavka.

Prilikom upisa podataka o vozaču, upisuju se šifra vozača, ime i prezime vozača i registarski broj vozila.
Šifra vozača određuje se automatski, ako u polje za šifru upišete '0'.
U polje Vozač upisuje se ime i prezime vozača.
U polje Reg.broj vozila upisuje se registarski broj vozila.

U parametrima dokumenta Vozač upisuju se knjigovodstveni računi troškova locco vožnje i obveze prema vozaču, koji se koriste kod automatskog knjiženja dokumenta Locco putni nalog.

U parametrima se također upisuje i iznos naknade po kilometru vožnje.