Ručak

Dokument Ručak javlja se samo kod korisnika koji imaju uključenu grupu Recepcija, a namijenjen je za unos podataka o izdanim jelima za ručak koji je UKLJUČEN U CIJENU PANSIONA (polupansiona).

Na temelju podataka upisanih ovim dokumentom, razduženje skladišta materijala restorana vrši se putem dokumenta Obračun pansiona.

Dokument Ručak ne vrši nikakva automatska knjiženja.

NAPOMENA
Dokumentom Ručak mogu se unositi i podaci o željama gostiju za slijedeći dan. U tom slučaju se i dokument Obračun pansiona može napraviti za slijedeći dan, kako bi se dobila informacija o potrebnim količinama materijala. Ovako napravljeni dokumenti mogu ostati upisani i kao stvarno stanje za slijedeći dan, ukoliko nije bilo promjena u odnosu na naručeno. U slučaju da je stvarni utrošak bio drugačiji od planiranog, potebno je obrisati dokument Obračun pansiona, zatim u dokumentu Ručak izvršiti potrebne izmjene i dopune, te na kraju napraviti novi Obračun pansiona za odabrani datum.