Automatsko usklađenje M

Dokument Automatsko usklađenje M koristi se za korekcije grešaka koje mogu nastati prilikom obračuna izlaza materijala sa skladišta po prosječnoj cijeni. Za razliku od ostalih dokumenata koji prosječnu cijenu računaju samo prema vrijednosti ulaza robe, dokument Automatsko usklađenje M izračunava prosječnu cijenu prema trenutnom stanju na skladištu,čime se dobiva 100 % točan izračun prosječne cijene.

Na temelju ovako izračunate prosječne cijene, dokument Automatsko usklađenje M utvrđuje da li su za neke artikle nastala odstupanja u dosadašnjem obračunu, te ako ih ima, automatski vrši ispravak knjiženja kako bi vrijednost zaliha sveo na točnu vrijednost.

Dokument Automatsko usklađenje dovoljno je aktivirati jednom za svako obračunsko razdoblje (mjesec, tromjesečno...) i to sa datumom zadnjeg dana obračunskog razdoblja.

Dokument Automatsko usklađenje automatski knjiži:
- Financijsko
- ispravak vrijednosti zaliha materijala
- ispravak knjiženja troškova materijala