Izdatnica II

Dokument Izdatnica II služi za knjiženje izlaza materijala sa skladišta koji se koristi u procesu proizvodnje.

Prilikom unosa podataka o materijalu, potrebno je upisati i broj Radnog naloga II na kojeg se odnosi izdatak materijala.

PROVJERA STANJA ZALIHA
Dokument Izdatnica M prilikom izdavanja materijala provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz koji je veći od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više računala izdaju materijal, mogu unatoč provjeri stanja na skladištu doći u negativno stanje materijala. Ukoliko dvoje operatera u isto vrijeme započinju raditi izdatnice za isti materijal, u trenutku unosa podataka o robama, na oba računala biti će prikazano isto stanje zaliha. Nakon što se provedu obadvije izdatnice, ukupna količina izdane robe može biti veća od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu količinu na skladištu.Ovo se može događati samo u slučajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose dokument Izdatnica M . Provjera stanja zaliha može se i isključiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'.

NAPOMENA:
Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta.

UČITAJ IZ NORMATIVA
Klikom na gumb 'Učitaj iz normativa', program će automatski u tabelu materijala učitati materijale koji su definirani u normativu koji je zadan radnim nalogom. Ovako učitane podatke možete prije spremanja dokumenta i mijenjati i/ili nadopuniti s dodatnim materijalima. Na ovaj način se ubrzava izrada izdatnica, jer se već u normativu mogu definirati najčešći materijali koji se koriste u izradi proizvoda.

UČITAJ IZ DATOTEKE
Umjesto ručnog upisa, podaci o materijalima, mogu se i automatski učitati iz datoteke. Naziv datoteke mora biti 'Material.txt', sa slijedećom strukturom sloga:
- šifra materijala (13) lijevo poravnato
- količina (11) s decimalnom točkom (ako ima decimala), poravnanje nije važno, vodeće nule nisu obvezne.

Ovakva datoteka može biti generirana od strane nekog drugog programa, ili putem ručnih bar-code terminala koji se mogu koristiti u skladištu prilikom izdavanja robe.

Dokument Izdatnica M knjiži:
- materijalno
- Izlaz materijala sa skladišta materijala po ponedriranoj prosječnoj cijeni
- financijsko
- konto skladišta materijala
- konto troškova materijala (dugovno i potražno)
- konto proizvodnje u tijeku (dugovno)

NAPOMENA:
Nakon što se u dokumentu Radni nalog II upiše datum završetka proizvodnje, tada će Radni nalog II troškove materijala preknjižiti s konta proizvodnje u tijeku na konto gotovih proizvoda.