Inventurno stanje materijala

Inventurno stanje materijala je pomoćni dokument za izradu inventure materijala, a namijenjen je korisnicima koji ne koriste ručne bar-kod terminale.

Budući da se kod ovog dokumenta podaci o materijalima unose ručno, prilikom inventure mogu se redom upisivati nađene količine artikala, bez obzira na redosljed njihovih šifri.
Isti materijal se može upisati i više puta, a u tom slučaju se u inventuru prenosi zbroj svih upisanih količina.
U dokument se upisuju samo materijali koji su nađeni na zalihama. Ako nekog materijala nema (stanje '0'), ne treba ga ni upisivati u ovaj dokument.

Kad su jednom svi materijali upisani, obračun inventure radi se s dokumentom Inventura materijala. Klikom na gumb 'Učitaj inventurno stanje', program će čitati podatke iz ovog dokumenta i napraviti obračun inventure.

VAŽNO !
Ovaj dokument nema selektor 'Skladište materijala', pa ako se inventura radi za više skladišta materijala, potrebno je za svako skladište treba napraviti poseban dokument. U tom slučaju, u polje 'Napomena' upišite naziv skladišta materijala, kako biste ih kasnije u tabeli mogli razlikovati prilikom učitavanja.

Prilikom izrade inventurnog stanja, podatke o svim sirovinama iz jednog skladišta treba upisati na jedan dokument. Ako niste u mogućnosti odjednom napraviti inventuru za čitavo skladište, nastavak upisa treba biti napravljen na istom dokumentu, naknadnim dodavanjem stavaka. Ovo je nužno zato što se prilikom izrade obračuna inventure za neko skladište može učitati samo jedan dokument 'Inventurno stanje materijala'.

NAPOMENA
Korištenje ovog dokumenta nije obavezno. Inventura materijala se može napraviti i tako da se odmah koristi dokument Inventura materijala, ali u tom dokumentu podaci o artiklima su već učitani i sortirani u tabelu, pa se stanje zaliha ne može upisivati nasumičnim redosljedom.