Kalo, rasap i lom

Dokument Kalo, rasap i lom koristi se za otpisivanje kala i loma na skladištu materiala.

Materijali se otpisuju po prosječnoj cijeni.

Dokument automatski knjiži:
- materijalno
- razdužuje kartice materijala
- financijsko
- stornira zaduženje skladišta
- knjiži troškove otpisa, kala i loma materijala