Povratnica M

Povratnica M je dokument za povrat materijala dobavljaču.

Dokument Povratnica M sličan je dokumentu Primka M, samo što se u polje 'Količina' upisuju negativne vrijednosti. U suštini, dokument Povratnica M je storno dokument dokumenta Primka M, te se tako i ponaša.

Dokument Povratnica M automatski knjiži
- materijalno
- storno ulaza robe na skladište
- financijsko
- storno obveze za primljenu a nefakturiranu robu
- storno konta skladišta materijala
- storno zavisnih troškova (ako su upisani)