Međuskladišnica M

Međuskladišnica M je dokument za prijenos sirovine s jednog skladišta materijala na drugo skladište materijala.

Dokument Međuskladišnica M koristiti će samo oni korisnici koji imaju više od jednog skladišta materijala.

Na dokumentu Međuskladišnica M upisuju se samo šifra i naziv robe koja se prebacuje i količina koja se prebacuje sa skladišta na skladište. Vrijednost robe koja se prebacuje biti će automatski obračunata po prosječnoj cijeni izlaza sa skladišta iz kojeg materijal izlazi, te će po toj vrijednosti biti zaprimljena na drugo skladište.

PROVJERA STANJA ZALIHA
Dokument Međuskladišnica M prilikom izdavanja materijala provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz koji je veći od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više računala izdaju materijal, mogu unatoč provjeri stanja na skladištu doći u negativno stanje materijala. Ukoliko dvoje operatera u isto vrijeme započinju raditi izlaz za isti materijal, u trenutku unosa podataka o robama, na obadva računala biti će prikazano isto stanje zaliha. Nakon što se provedu obadva dokumenta, ukupna količina izdane robe može biti veća od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu količinu na skladištu.Ovo se može događati samo u slučajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose izlaz istog materijala sa skladišta . Provjera stanja zaliha može se i isključiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'.

NAPOMENA:
Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta.


Dokument Međuskladišnica M automatski knjiži
- materijalno
- izlaz materijala sa izlaznog skladišta
- ulaz materijala na ulazno skladište
- financijsko
- konto izlaznog skladišta materijala
- konto ulaznog skladišta materijala