Početno stanje - materijalno

Početno stanje - materijalno je dokument kojim se otvara početno stanje skladišta materijala.

Podatke u dokument Početno stanje možete unositi ručno, ili će se automatski učitavati iz knjige prethodne poslovne godine.

Korisnici koji prvi puta koriste program Synesis, početno stanje skladišta morati će upisati ručno putem ovog dokumeta. Nakon što protekne barem jedna poslovna godina i kad ćete u računalu imati podatke iz prethodne poslovne godine, tada će dokument Početno stanje-materijalno automatski učitati početno stanje na temelju podataka iz prethodne poslovne godine. Da biste mogli automatski učitati podatke o početnim stanjima, potrebno je da u Podacima o knjizi upišete naziv knjige iz prethodne poslovne godine.

Dokument Početno stanje - materijalno ne knjiži se u financijsko knjigovodstvo, budući da je početno stanje robnog knjigovodstva već uključeno u početno stanje financijskog knjigovodstva, koje se također unosi ručno, ili automatski.