Izdatnica M

Dokument Izdatnica M služi za knjiženje izlaza materijala sa skladišta.

Prilikom odabira Primaoca, zajedno s nazivom primaoca, iz dokumenta Primaoc učitava se i knjigovodstveni račun za knjiženje troškova materijala za odabranog primaoca. Ovaj konto se koristi kod automatskog knjiženja dokumenta Izdatnica M u financijsko knjigovodstvo.

PROVJERA STANJA ZALIHA
Dokument Izdatnica M prilikom izdavanja materijala provjerava trenutno stanje na skladištu i upozorava Vas na izlaz koji je veći od stanja na skladištu. Korisnici koji koriste program u mreži i koji istovremeno na više računala izdaju materijal, mogu unatoč provjeri stanja na skladištu doći u negativno stanje materijala. Ukoliko dvoje operatera u isto vrijeme započinju raditi izdatnice za isti materijal, u trenutku unosa podataka o robama, na oba računala biti će prikazano isto stanje zaliha. Nakon što se provedu obadvije izdatnice, ukupna količina izdane robe može biti veća od stanja na skladištu, ako svaki od operatera potroši ukupnu količinu na skladištu.Ovo se može događati samo u slučajevima kada dva operatera nezavisno ali istodobno unose dokument Izdatnica M . Provjera stanja zaliha može se i isključiti, postavljanjem parametra 'Provjeravati stanje zaliha' na 'NE'.

NAPOMENA:
Provjera stanja zaliha vrši se samo prilikom upisa novog dokumenta i prikazuje stvarno stanje zaliha u trenutku izrade dokumenta, bez obzira na datum dokumenta.

UČITAJ PODATKE
Umjesto ručnog upisa, podaci o materijalima, mogu se i automatski učitati iz datoteke. Naziv datoteke mora biti 'Material.txt', sa slijedećom strukturom sloga:

- šifra materijala (13) lijevo poravnato
- količina (11) s decimalnom točkom (ako ima decimala), poravnanje nije važno, vodeće nule nisu obvezne.

Ovakva datoteka može biti generirana od strane nekog drugog programa, ili putem ručnih bar-code terminala koji se mogu koristiti u skladištu prilikom izdavanja robe.

ISPIS NABAVNE CIJENE
Ovim parametrom se definira da li će program prilikom ispisa dokumenta Izdatnica M ispisivati i nabavnu cijenu.

Dokument Izdatnica M knjiži:
- materijalno
- Izlaz materijala sa skladišta materijala po ponedriranoj prosječnoj cijeni
- financijsko
- konto skladišta materijala
- konto troškova primaoca