Zaliha M

Zaliha M je dokument za uvid u trenutno stanje zalihe materijala (na određeni dan).

U polje Datum upisuje se datum na koji se želi vidjeti stanje zaliha.

Ako pritisnete gumb 'Učitaj sve artikle', tada će program automatski napuniti tablicu sa podacima o svim artiklima koji su na skladištu. Za razliku od izvještaja 'Stanje zaliha' koji prikazuje i one artikle čije je stanje '0', dokument Zaliha prikazuje samo one artikle koji imaju saldo na skladištu.
Podaci koje prikazuje dokument Zaliha M mogu se odštampati, ali ne i trajno pospremiti, jer se situacija na skladištu može dinamički mijenjati, te takav dokument može biti točan samo u trenutku kad se aktivira.