Promet kupaca po mjesecima

Promet kupaca po mjesecima je dokument za analizu prometa kupaca.

Nakon što upišete period i konto za kojeg želite podatke, program će automatski učitati dugovnu stranu odabranog konta grupirano po partnerima i mjesecima.

Ako upisani period nije čitava godina, prilikom ispisa podataka, program će ispisati samo one stupce za koje su traženi podaci.

Prije ispisa, učitani podaci mogu se sortirati po šifri ili nazivu partnera, odnosno po ukupnom prometu, klikom na odgovarajući gumb.

GRANIČNI IZNOS
Ako podatke želite ograničiti na samo značajnije partnere, upišite granični iznos i program će prikazivati samo podatke čiji je ukupan promet veći od graničnog iznosa. Ako je granični iznos nula, onda program prikazuje podatke za sve partnere.
Ako naknadno mijenjate granični iznos, pottrebno je ponovnim klikom na gumb 'Konto' odabrati konto, kako bi program ponovo učitao podatke prema novim kriterijima.

Kad je dokument jednom spremljen, naknadno mijenjanje i ponovno učitavanje podataka više nije moguće.