Obrazac NP1

Obrazac NP1 namjenjen je za izradu NP1 obrasca.

Prema Pravilniku o sadržaju plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/2015), poslodavac je u slučaju neisplate plaće, ili prilikom djelomične isplate, dužan za neisplaćeni dio plaće radniku uručiti NP1 obrazac. Ovaj obrazac ima samo osnovne elemente obračuna plaće, i ne može se koristiti kao samostalna obračunska lista, jer mu nedostaju mnogi podaci koji su potrebni za obračun plaće. Zato, za potrebe obračuna plaće, treba prvo napraviti dokument 'Obračunska lista', a kad je on napravljen, onda se dokumentom 'Obrazac NP1', podaci iz obračunske liste prenose na NP1 obrazac.

Napominjemo da ovaj obrazac ne vrši nikakav obračun niti nikakva preračunavanja podataka, nego samo na Pravilnikom propisan način iskazuje podatke iz obračunske liste. Zato, ako se u ovaj dokument podaci unose ručno (bez učitavanja iz Obračunske liste), treba ih prethodno izračunati.

UČITAJ OBRAČUN
Klikom na ovaj gumb, program otvara tabelu sa svim Obračunskim listama, iz koje odabirete jednu od njih, a podaci se automatski iz obračunske liste prenose na NP1 obrazac.

BROJ JOPPD OBRASCA
Novim pravilnikom je utvrđeno da se u poziv na broj upisuje datum izrade obrasca, u formi JOPPD identifikatora. Dakle, korisnici se više ne pozivaju na originalni JOPPD obrazac, nego program automatski izračunava ovaj broj na temelju datuma dokumenta.

DATUM PREDAJE RADNIKU
Na NP1 obrascu mora biti upisan i ovaj datum, a program će učitati iz obračunske liste. Ukoliko je potrebno, izmijenite ga prije spremanja dokumenta.

DATUM DOSPIJEĆA
Na NP1 obrascu obavezno je upisati datum dospijeća. Ako je na Obračunskoj listi već upisan datum dospijeća, program će ga učitati i u NP1 obrazac.

ZAŠTIĆENI RAČUN
Ako radnik ima otvoren zaštićen račun, i ako su u Obračunskoj listi razdvojeni iznosi na redovni i zaštićeni račun, biti će jednak način prenešeni i u NP1 obrazac.


POTPISIVANJE OBRASCA
Pravilnik definira obvezu da poslodavac radniku uruči NP1 obrazac, ali nije definirao postupak kojim se potvrđuje činjenica da je obrazac stvarno i uručen. U tu svrhu, predlažemo da koristite jednu od dvije opcije:
1. Ispišite 2 primjerka NP1 obrasca, a na svojem primjerku tražite radnika da potpiše primitak.
2. Ispišite listu 'Potpisna lista NP1 obrazaca', koje ima i polje za potpis. Kod ispisa upotrijebite veći font slova, kako bi prostor za potpis imao što više prostora.