Izdaci N

Izdaci N je dokument za knjiženje izdataka u knjigu primitaka i izdataka za neprofitne udruge.

Nakon što upišete redni broj i datum dokumenta, u tabelu se upisuju svi izdaci s odabranim datumom.

Prilikom knjiženja izdataka, obavezno se upisuje šifra partnera (prema kojem je nastao izdatak), iznos izdatka, te oznaka vrste izdatka koje je potrebno prethodno definirati dokumentom Vrsta izdatka N.

NAPOMENA
Za ulazne račune koji su svidentirani putem dokumenta 'Ullazni račun', knjiženja izdataka se ne provode putem ovog dokumenta, nego se u dokumentu 'Ulazni račun' upisuje datum i iznos plaćanja, a program takav izdatak automatski knjiži u knjigu primitaka-izdataka.

NAČIN PLAĆANJA
Iako originalna knjiga ne zahtijeva razradu po načinima plaćanja, ovaj podatak je dodan u dokument, radi lakšeg praćenja primitaka i izdataka po načinima plaćanja. Također, u načinima plaćanja postoji i način 'Izvan KPI', koji omogućuje da se programom evidentiraju i one stavke koji se ne uključuju u KPI.