Izlazni račun

Izlazni račun je dokument za evidentiranje svih izlaznih računa i njihovog plaćanja.

Nakon što upišete podatke o kupcu i računu, u tabelu plaćanja naknadno upisujete datume i iznose plaćanja računa. Na temelju podataka o plaćanju, program:
- automatski knjiži primitak u KPI
- prati naplatu računa ( u izvještajima se vidi koji su računi plaćeni)

NAPOMENA
Ako za izdavanje računa koristite dokument Račun N, onda odmah na Računu N upisujete i datum plaćanja računa, a program ga automatski knjiži u KPI. Dakle, dokumente Račun N NE KNJIŽITE kroz dokument 'Izlazni račun', jer će u tom slučaju račun biti proknjižen dva puta.