Primici N

Primici N je dokument za knjiženje primitaka u knjigu primitaka i izdataka za neprofitne udruge.

Nakon što upišete redni broj i datum dokumenta, u tabelu se upisuju svi primici s odabranim datumom.

Prilikom knjiženja primitaka, obavezno se upisuje šifra partnera (od kojeg je primljen primitak), iznos primitka, te oznaka vrste primitka kojje je potrebno prethodno definirati dokumentom Vrsta primitaka N.

NAPOMENA
Za izlazne račune koji su svidentirani putem dokumenta 'Izlazni račun', knjiženja primitka se ne provode putem ovog dokumenta, nego se u dokumentu 'Izlazni račun' upisuje datum i iznos plaćanja, a program takav primitak automatski knjiži u knjigu primitaka-izdataka.

NAČIN PLAĆANJA
Iako originalna knjiga ne zahtijeva razradu po načinima plaćanja, ovaj podatak je dodan u dokument, radi lakšeg praćenja primitaka i izdataka po načinima plaćanja. Također, u načinima plaćanja postoji i način 'Izvan KPI', koji omogućuje da se programom evidentiraju i one stavke koji se ne uključuju u KPI.