Ulazni račun

Ulazni račun je dokument za evidentiranje svih ulaznih računa i njihovog plaćanja.

Nakon što upišete podatke o dobavljaču i računu, u tabelu plaćanja naknadno upisujete datume i iznose plaćanja računa. Na temelju podataka o plaćanju, program:
- automatski knjiži izdatak u KPI
- prati naplatu računa ( u izvještajima se vidi koji su računi plaćeni)