Oznaka neoporezivog primitka

Oznaka neoporezivog primitka je dokument za upis podataka o oznakama neoporezivih primitaka za potrebe šifriranja JOPPD obrasca.

Prilikom instalacije programa, oznake neoporezivih primitaka automatski se učitavaju, pa ih nije potrebno ručno upisivati, jer već postoje u programu.

Ručni unos i izmjena podataka od strane korisnika možda će biti potrebna samo u slučaju naknadne izmjene ili dopune šifarnika.

Neoporezivi primici obuhvaćaju sve one elemente obračuna plaće i drugih naknada koji ne podliježu oporezivanju, ali se izvještavaju kroz JOPPD obrazac. Među najvažnije treba spomenuti naknadu za prijevoz, terenski dodatak, troškovi službenog puta, upotreba privatnog vozila u službene svrhe, dar djetetu do 15 godina starosti,... isplata dividende i udjela u dobiti, itd...

Korisnicima preporućamo da ispišu izvještaj 'Popis oznaka neoporezivih primitaka' da bi se upoznali sa svim šiframa i u njima prepoznali one koje će koristiti u radu.

Oznake neoporezivih primitaka koriste se kao matični podaci u slijedećim dokumentima:
- modul Plaća:
- dodaci/obustave
- neoporezivi primici
- JOPPD
- modul Honorari:
- neoporezivi primici II
- JOPPD
- modul Putni troškovi
- obračun putnog naloga

Modul Locco vožnja također koristi ovaj šifarnik, ali se on popunjava automatski jer se za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe koristi samo jedna šifra, pa je korisnik ne mora upisivati.