OSS cjenik po državama

OSS cjenik po državama je dokument za unos cijena artikala u stranim valutama, za svaku zemlju članicu EU posebno.

Ovaj dokument nije obvezan za korištenje, ali može biti koristan u slijedećim slučajevima:
- Ako je tarifni broj PDV-a različit u nekoj državi
(npr, u Hrvatskoj je redovna stopa, a u Mađarskoj snižena)
- Ako je stopa PDV-a znatno drugačija od Hrvatske, pa se radi novi izračun MPC-a
- Ako država koristi neku treću valutu (krune, forinte,..) pa se radni novi izračun za tu valutu.

Dakle, ako neka država članica EU ima cijene u EUR-ima, i ako artikal spada u isti tarifni broj kao i u Hrvatskoj, onda nije potrebno upisivati poseban cjenik za tu državu, nego je dovoljno u šifrarniku roba u polje 'Cijena u devizama' upisati MPC u EUR-ima, a u dokumentima 'OSS račun' i 'OSS ponuda' parametar 'Određivanje izvozne cijene' postaviti na 'Fiksna devizna cijena iz cjenika'.

Ali, ako npr. za Mađarsku želite imati cijene u forintama, onda je potrebno napraviti poseban cjenik za Mađarsku. Također, ako artikal ima drugačiji porezni tretman u nekoj zemlji (drugačiji porezni razred), onda isto možete problem rješiti definiranjem posebnog cjenika za tu zemlju. Pri tome, dovoljno je u cijenik za tu državu upisati samo one artikle koji spadaju u drugačiji tarifni razred, jer će za sve ostale artikle podaci biti točni i iz šifrarnika roba/usluga.

Prilikom izrade dokumenta 'OSS račun' (ili 'OSS ponuda'), program radi na slijedeći način:
1. provjeri da li za taj artikal postoji poseban cjenik. Ako postoji, primjenjuje tarifni broj i cijenu iz posebnog cjenika
2. Ako ne postoji poseban cjenik za tu državu/valutu, onda program radi slijedeće:
- tarifni broj PDV-a određuje sukladno hrvatskom tarifnom broju.
(ako je u Hrvatskoj redovna stopa, onda je i u odabranoj zemlji primjenjena redovna stopa)
(ako je u Hrvatskoj snižena stopa, onda je i u odabranoj zemlji primjenjena snižena 1 stopa)
(ako je u Hrvatskoj najniža stopa, onda je i u odabranoj zemlji primjenjena snižena 2 stopa)
- prodajnu cijenu određuje prema parametru 'Određivanje izvozne cijene'
- Preračunom iz cijene u HRK po tečaju na dan evidencije ili
- učitavanjem devizne cijene iz cjenika roba/usluga

Nakon što progam sve ovo napravi automatski, vi i dalje na dokumentima 'OSS račun' i 'OSS ponuda' možete:
- ručno promjeniti cijenu u devizama
- ručno promjeniti tarifni broj u koji spada artikal.

Dakle, korisnici uvijek mogu ručno upisivati bilo koju cijenu i bilo koji tarifni broj PDV-a, pa nije nužno kreirati posebne cjenike za svaku državu. Ali, ako imate puno artikala i veliki broj država u kojima prodajete svoje artikle, onda je vjerojatno jednostavnije jednom definirati cijene i tarifne brojeve za pojedinačne slučajeve i više ne razmišljati o njima.

DATUM CJENIKA
Prilikom izrade cjenika, upisuje se i datum cjenika. Ako za jednu državu postoji više cjenika s različitim datumima, na kojima se pojavljuje isti artikal, prilikom izrade dokumenta OSS račun, program će uzimati u obzir samo cjenu s najvećim datumom.

TEČAJ
Prilikom izrade OSS cjenika po državama, program u polje Tečaj automatski učitava tečaj NBH za odabranu valutu. Ovaj tečaj se koristi prilikom izrada cjenika, ako je parametar 'Određivanje izvozne cijene' postavjen na 'Preračun iz HRK po tečaju'. Dakle, u tom slučaju, kad odaberete šifru artikla, program će vam odmah po tečaju preračunati cijenu, ali ju prije spremanja retka možete i promjeniti. Također, ako je parametar postavjen na 'Devizna cjena iz cjenika', program će u polje devizne cijene učitati deviznu cjenu iz dokumenta Roba/usluga, ali ju vi opet možete promjeniti prije spremanja dokumenta.

PRIJENOS CJENIKA U SLIJEDEĆU GODINU
Prilikom zaključka godine, OSS cjenik po državama automatski se prenosi u slijedeću poslovnu godinu.