OSS obračun PDV-a

OSS - obračun pdv-a je dokument za tromjesečni obračun PDV-a državama članicama U za prodaju na daljinu putem OSS sustava.

Da biste napravili obračun PDV-a, potrebno je prvo odabrati državu članicu za koju radite obračun. Nakon što odaberete državu, program će automatski ponuditi njezinu valutu u kojoj je izvršena prodaja na daljinu. Ako je u nekoj zemlji prodaja izvršena u više od jedne valute (npr nekoliko prodaja je napravljenu u krunama, a nekoliko u EUR), onda je za svaku valutu potrebno napraviti poseban obračun.

Da biste sa sigurnošću utvrdili za koje sve države i valute morate napraviti obračun, prije izrade obračuna napravite izvještaj 'OSS-ukupan promet po valutama/državama'. Za svaki redak na ovom izvještaju, potrebno je napraviti po jedan obračun.

Nakon što ste odredili državu i valutu obračuna, potrebno je još upisati tečaj Europske Centralne banke za dan obračuna, prema kojem će biti utvrđena osnovica i obveza PDV-a u HRK.

Nakon što upišete tečaj, program će automatski učitati sve ostvarene prodaje u zadanom periodu i izvršiti obračun PDV-a u HRK kojeg za tu državu trebate uplatiti u OSS sustav.

TEČAJNE RAZLIKE
Dokument OSS račun je za svaku pojedinačnu prodaju već izvršio automatska knjiženja prihoda i obveze PDV-a u HRK prema srednjem tečaju NBH na dan prodaje. Budući da se konačni iznos PDV-a za uplatu utvrđuje po tečaju Europske centralne banke, na zadnji dan obračunskog perioda, nužno dolazi do tečajnih razlika u iznosu obveze PDV-a. Ovu tečajnu razliku dokument OSS-obračun PDV-a automatski izračunava i knjiži na odgovarajuća konta. Automatsko knjiženje tečajnih razlika se provodi samo kod korisnika koji imaju modul Financijsko.