OSS rekapitulacija PDV-a po stopama

OSS - Rekapitulacija PDV-a po stopama je dokument koji daje rekapitulaciju svih napravljenih obračuna PDV-a za zadani period, razrađenu po poreznim stopama.

Nakon što upišete period, program će automatski učitati sve obračune PDV-a koji su napravljeni za zadani period. Na ovaj način možete dobiti ukupnu osnovicu i ukupan iznos PDV-a u HRK, po tečaju europske banke, za određeno obračunsko razdoblje. Također, dobiti će i podatke po poreznim stopama, za svaku državu posebno.

NAPOMENA
Ovaj dokument učitava podatke koji su napravljeni dokumentom OSS-obračun PDV-a. Ako obračun nije napravljen, podaci o PDV-u neće biti ovdje iskazani.