OSS razduženje PKT

OSS - razduženje PKT je dokument za automatsko razduženje prodavaonice za prodaju tuđe robe (PKT) na daljinu putem OSS sustava. Dokument se pojavljuje u meni-u korisnika samo ako ima uključen i modul Maloprodaja II.

Nakon što upišete datum za kojeg radite obračun, program će automatski učitati ukupan promet (koji je upisan dokumentom OSS račun) za taj dan.

Pri tome će cijene biti iskazane u hrvatskim kunama, a PDV prema hrvatskim poreznim stopama (onako kako su i zaprimjene u maloprodaji), jer je cilj ovog dokumenta razdužiti prodavaonicu za artikle koji su prodani putem OSS-a.

Dokument OSS - razuženje PDV automatski knjiži:
- MALOPRODAJA II
- storno zaduženja prodavaonice
- FINANCIJSKO
- storno nabavne vrijednosti tuđe robe
- prijenos nabavne vrijednosti robe na rashode prodane robe