OSS razduženje PKV

OSS - razduženje PKV je dokument za automatsko razduženje prodavaonice za prodaju vlastite robe (PKV) na daljinu putem OSS sustava. Dokument se pojavljuje u meni-u korisnika samo ako ima uključen i modul Maloprodaja II.

Nakon što upišete datum za kojeg radite obračun, program će automatski učitati ukupan promet (koji je upisan dokumentom OSS račun) za taj dan.

Pri tome će cijene biti iskazane u hrvatskim kunama, a PDV prema hrvatskim poreznim stopama (onako kako su i zaprimjene u maloprodaji), jer je cilj ovog dokumenta razdužiti prodavaonicu za artikle koji su prodani putem OSS-a.

Dokument OSS - razuženje PDV automatski knjiži:
- MALOPRODAJA II
- storno zaduženja prodavaonice
- FINANCIJSKO
- storno zaduženja prodavaonice
- storno ukalkuliranog PDV-a
- storno ukalkulirane marže
- storno ukalkulirane povratne naknade (ako je ima)
- prijenos nabavne vrijednosti robe na rashode prodane robe