OSS razduženje skladišta

OSS - razduženje skladišta je dokument za automatsko razduženje veleprodajnog skladišta za prodaju robe na daljinu putem OSS sustava. Dokument se pojavljuje u meni-u korisnika samo ako ima uključen i modul Robno.

Nakon što upišete datum za kojeg radite obračun, program će automatski učitati ukupan promet (koji je upisan dokumentom OSS račun) za taj dan.

Pri tome će cijene biti iskazane u hrvatskim kunama, a PDV prema hrvatskim poreznim stopama, jer je cilj ovog dokumenta razdužiti skladište za artikle koji su prodani putem OSS-a.

Dokument OSS - razuženje PDV automatski knjiži:
- ROBNO
- razduženje sladišta
- FINANCIJSKO
- razduženje skladišta
- prijenos nabavne vrijednosti robe na rashode prodane robe

NAPOMENA:
Korisnici koji imaju uključena obadva modula (Robno i Maloprodaja II), u meni-u će imati dokumente za razduženje skladišta i maloprodaje i veleprodaje. Takvi korisnici moraju paziti da koriste ili samo razduženje maloprodaje ili samo veleprodaje, jer će upotreba obadva dokumenta dovesti do dvostrukog razduženja. Dakle, ovisno o tome kako vodi zalihe robe koju prodaje na daljinu ( u maloprodaji ili u veleprodaji), tako treba raditi i razduženje OSS prometa.