Ponuda PO

Dokument Ponuda PO koristi se za izradu ponude za obveznike paušalnog plaćanja poreza..

Dokument Ponuda PO ne vrši nikakva knjiženja.

Prilikom izrade Računa PO, u račun se mogu automatski učitati podaci iz Ponude PO.