Otkup ambalaže

Otkup ambalaže je dokument namijenjen korisnicima koji u svojem prodajnom prostoru vrše otkup ambalaže

Podaci o otkupljenim količinama ambalaže, prema vrstama ambalaže, mogu se upisivati ručno, automatski učitati iz programa SynesiPOS, ili sa diskete izrađene u SynesisPOS programu. Način učitavanja definira se parametrom 'Način unosa podataka'.

RUČNI UNOS
Podatke o otkupu ambalaže ručno upisuju oni korisnici koji ne koriste naš program SynesisPOS, već račune izdaju putem neke druge POS kase.

UČITAVANJE IZ PROGRAMA SYNESISPOS
Automatsko učitavanje iz programa SynesisPOS moguće je samo ako su program Synesis i progran SynesisPOS instalirani na istom računalu, primjenom 'standardne' instalacije. U tom slučaju, nakon što upišete datum za kojeg želite podatke, program će automatski iz SynesisPOS-a učitati podatke o otkupljenoj ambalaži.

UČITAVANJE S DISKETE
Učitavanje s diskete namijenjeno je onim korisnnicima koji program SynesisPOS imaju na drugom računalu, i koji podatke o prometu prenose putem diskete. Podaci o otkupu ambalaže snimaju se na disketu istovremeno sa snimanjem prometa POS-a, pa se i podaci o ambalaži učitavaju s iste diskete s koje se učitava i dnevni promet.

NAPOMENA
Dokument Otkup ambalaže aktivira se samo kod korisnika koji koriste grupu Povratna naknada.

Dokument Otkup ambalaže automatski knjiži:
- financijsko
- Zaduženje prodavaonice za ostvaren promet - storno dugovno
- potraživanje za otkupljenu ambalažu - dugovno