PDV-MI

Dokument PDV-MI služi za upis izlaznog dokumenta (račun ili druga odgovarajuća isprava) kada se koristi mogućnost primjene posebnog postupka oporezivanja (npr. preprodavatelj kupuje rabljeno dobro, umjetničko djelo i sl. i preprodaje ga kao trgovačku robu).

Dokument PDV-MI automatski knjiži:
financijsko:
- potraživanje od kupca
- prihod
- obvezu za PDV
- izlaz sa konta zaliha za robu na koju se primjenjuje posebni postupak oporezivanja
(ili bilo koji drugi konto kojeg ćete sami izabrati da na njemu evidentirate izlaz takve robe).
- trošak nabave