Obrazac ZP

Obrazac ZP je dokument za izradu Zbirne prijave isporuka dobara i usluga u zemlje članice EU.

Nakon što upišete podatke o periodu a kojeg želite izraditi obrazac, program će automatski učitati stavke u obrazac na temelju podataka iz knjige IRA (ručno unešenih i/ili automaski proknjiženih iz modula INO trgovina).

SNIMI OBRAZAC
Klikom na gumb SNIMI OBRAZAC program će automatski izraditi XML datoteku za slanje u poreznu upravu.


ŠIFRA ZEMLJE ZA GRČKU
Porezna uprava i Carinarnica koriste isti šifarnik zemalja za sve zemlje, osim za Grčku. U obaveznoj geonomeklaturi, za Grčku se navodi 'GR', i tu šifru koristi Carinarnica za potrebe Intrastata. S druge strane, porezna uprava za Grčku koristi šifru 'EL'.

Pupilla d.o.o. je u šifarniku zemalja automatski upisala šifru 'GR', kako je navedeno u geonomenklaturi. Šifra 'EL' nije navedena u geonomenklaturi, pa je nismo niti isporučili s programom. Korisnici koji posluju sa Grčkom, mogu i dalje koristiti šifru 'GR', jer smo u ovaj dokument ugradili automatsku konverziju šifre 'GR' u 'EL' koja se odvija prilikom spremanja dokumenta. Ali, ako dokument ponovo učitate i pokušate s tipkom ENTER preći preko šifre 'EL', program će tražiti da odaberete drugu šifru, jer u šifarniku zemalja ne postoji šifra 'EL'. U tom slučaju, ponovo odaberite 'GR', jer će ju program odmah automatski promijeniti u 'EL'.

Korisnici koji nisu obveznici INTRASTATA mogu u šifarniku zemalja dodati šifru 'EL', i odmah je koristiti kod knjiženja računa, pa neće imati ovaj problem. Ali, korisnici koji su obveznici INTRASTAT-a, obavezno u šifarniku moraju koristiti šifru 'GR', jer je ona obvezna za potrebe intrastata.