PO-SD obrazac

PO-SD obrazac je dokument za automatsku izradu PO-SD obrasca, za obveznike-obrtnike.

Nakon što upiete period za kojeg želite podatke, program će automatski popuniti podatke o prometu na temelju knjiženja u knjizi prometa.

Prije ispisa dokumenta, potebno je još dopisati podatke o broju zaposlenih i iznosu plaćenog poreza.