PP-MI-PO

Dokument PP-MI-PO koristi se za automatsku pripremu i izradu obrasca PP-MI-PO (prijava poreza na potrošnju). Da biste dobili podatke u obrascu, dovoljno je upisati interval datuma za kojeg želite obrazac, te će svi podaci za obrazac biti automatski pripremljeni. Podaci za ovaj dokument temelje se na podacima o prometu ugostiteljskog objekta.

Klikom na gumb 'Snimi obrazac', program će izraditi XML datoteku za slanje u Poreznu upravu.

NAPOMENA:
Program ne šalje datoteku automatski u poreznu upravu, nego se ona mora poslati upotrebom programa e-Porezna.

BROJ OBJEKATA
XML shema zahtijeva da se u obrascu prijavljuje i ukupan broj objekata za koje se podnosi PP-MI-PO. Taj podatak se upisuje u novom prametru 'Broj objekata'.

NAZIV OPĆINE
U parametrima dokumenta dodan je i novi parametar 'Naziv općine', za one korisnike koji PP-MI-PO obrazac predaju na papiru. XML shema nema ovaj podatak, ali on se pojavljuje u ispisanom obrascu, pa smo ga morali dodati u parametre dokumenta.

KOREKCIJA OSNOVICE
Obrazac PP-MI-PO ispravno učitava sve obračunate osnovice i iznose poreza na potrošnju koji su obračunati na dnevnoj bazi, ali to ima za posljedicu male razlike između ukupne osnovice i ukupnog iznosa poreza na potrošnju, koji više međusobno ne odgovaraju. Da se izbjegnu ove razlike, dodali smo polje 'Osnovica za XML obrazac' kod kojeg iskazujemo korigiranu osnovicu, kako bi ona odgovarala iznosu poreza. Prilikom učitavanja podataka, program automatski računa ovu korigiranu osnovicu, a korisnik je može i izmjeniti, ako želi, prije snimanja obrasca. Ako se podaci u tabelu unose ručno, onda je potrebno ručno upisati i korigiranu osnovicu.

OGRANIČENJE PROGRAMA
XML datoteka je predviđena za istovremeno slanje podataka za različite gradove, ukoliko obveznik ima objekte u više gradova - općina. Modul Restoran ne podržava ovakvu mogućnost, pa će XML datoteka biti ispravna samo za korisnike koji imaju sve objekte unutar jednog grada (općine). Ostali korisnici (ako ih ima), podatke za PP-MI-PO XML datoteku morati će upisivati ručno putem programa Porezne uprave.