Disketa za ugostiteljsku kasu

'Disketa za ugostiteljsku kasu' koristi se za pripremu i prijenos podataka o artiklima iz programa Synesis u program SynesisPOS. Ovim dokumentom se u SynesisPos prenose podaci SAMO ZA UGOSTITELJSKE kase. Za maloprodajne kase, priprema i snimanje roba vrši se dokumentom 'Disketa za maloprodajnu kasu' iz grupe Maloprrodaja.

Da bi SynesisPOS mogao učitati i koristiti podatke iz ove diskete, potrebno je u parametrima programa SynesisPOS, podatak 'Vrsta kase' postaviti na 'Ugostiteljska'. U suprotnom, program SynesisPOS neće moći učitati podatke izrađene ovim dokumentom.

PRIPREMI PODATKE
Pritiskom na ovaj gumb program će automatski u tabelu učitati sve artikle za koje postoje definirani normativi. Dakle, na kasu će biti prenešeni samo oni proizvodi iz šifrarnika gotovih proizvoda za koje ste upisali normative.

SNIMI NA DISKETU
Kad pritisnete ovaj gum, program će otvoriti dijalog za izbor diska/diskete na koju želite snimiti podatke o robama.

Ukoliko se program SynesisPOS nalazi na udaljenoj lokaciji, tada se robe moraju snimati na disketu ili neki drugi prijenosni medij.

Ukoliko se program SynesisPOS nalazi na istom računalu s programom Synesis, ili na računalima koja su povezana u mrežu, tada se snimanje prometa po robama može izvršiti i, na promjer, na 'C' disk. U tom slučaju, s istog ovog diska ćete učitavati popis artikala u program SynesisPOS.