PROR-POT

PROR-POT je dokument za automatsku izradu PROR-POT obrasca.

Nakon što upišete projekt i period izvještavanja, program će automatski iz financijskog knjigovodstva učitati podatke.

BILJEŠKE
Ako u polju 'bilješke' na drugoj strani obrasca želite nešto upisati, taj tekst upišite na F9:Memo, i uključite 'Ispiši memo'.

NAPOMENA:
Podaci o prihodima i rashodima se učitavaju s konta klase 3 i 4, pa nije moguće odrediti koje su od navednih stavaka plaćene, a koje nisu. Budući da bi PROR-POT trebao prikazivati samo plaćene troškove, podatke u obrascu teba ručno umanjiti za neplaćeni dio.