Radni nalog

Dokument Radni nalog koristi se za izradu radnih naloga za proizvodnju proizvoda, koji se, nakon što su proizvedeni, automatski knjiže kao ulaz na skladište veleprodaje.

U dokument Radni nalog unose se podaci o proizvodima i njihovim količinama koje se trebaju proizvesti, te podatak o veleprodajnom skladištu na koje će gotovi proizvodi biti smješteni. Na temelju podataka o potrebnim sirovinama (koji su upisani dokumentom Normativ), dokument Radni nalog automatski vrši izračun potrebnih količina sirovina za izradu proizvoda navedenih u radnom nalogu.

Ukoliko su u dokumentu Normativ, u polja za unos indeksa ukalkuliranih troškova proizvodnje upisane vrijednosti, dokument će osim obračuna utrošenih materijala, u cijenu koštanja uključiti i ukalkulirane vrijednosti rada, energije, amortizacije, usluga i ostalih troškova. Da bi izračun bio točan, potrebno je u parametrima upisati vrijednosti indeksa za svaku kategoriju ukalkuliranih troškova (Rad, energija, amortizacija, usluge i ostalo) Vrijednost ovih parametara mora se upisati čak i kada se ne koristi obračun ukalkuliranih troškova, jer se u suprotnom dokument ne može spremiti.

Dokument Radni nalog automatski knjiži:
- materijalno
- izlaz sirovina sa skladišta sirovina (po prosječnoj cijeni)
- robno
- ulaz gotovih proizvoda na skladište veleprodaje
- financijsko
- potražuje konto zaliha materijala
- duguje i potražuje konto troškova materijala
- potražuje konto ukalkuliranih troškova proizvodnje
- duguje konto skladišta gotovih proizvoda (prema troškovima materijala uvećanim za ukalkulirane troškove)