Radni nalog II

Dokument Radni nalog II koristi se za izradu radnih naloga za proizvodnju proizvoda, koji se, nakon što su proizvedeni, automatski knjiže kao ulaz na skladište veleprodaje.

U dokument Radni nalog unose se podaci o proizvodu i količinama koje se trebaju proizvesti, te podatak o veleprodajnom skladištu na koje će gotovi proizvodi biti smješteni. Na temelju podataka o utrošenim sirovinama (koji su upisani dokumentima Izdatnica II i Povratnica II ), dokument Radni nalog automatski vrši izračun nabavne vrijednosti utošenog materijala.

Ukoliko su u dokumentu Normativ, u polja za unos indeksa ukalkuliranih troškova proizvodnje upisane vrijednosti, dokument će osim obračuna utrošenog materijala, u cijenu koštanja uključiti i ukalkulirane vrijednosti rada, energije, amortizacije, usluga i ostalih troškova. Da bi izračun bio točan, potrebno je u parametrima upisati vrijednosti indeksa za svaku kategoriju ukalkuliranih troškova (Rad, energija, amortizacija, usluge i ostalo) Vrijednost ovih parametara mora se upisati čak i kada se ne koristi obračun ukalkuliranih troškova, jer se u suprotnom dokument ne može spremiti.

Dokument Radni nalog automatski knjiži:
- robno
- ulaz gotovih proizvoda na skladište veleprodaje
- financijsko
- potražuje konto proizvodnje u tijeku
- duguje konto skladišta gotovih proizvoda (prema troškovima materijala uvećanim za ukalkulirane troškove)

Knjiženje se vrši samo za zatvorene radne naloge, odnosno za naloge kod kojih je upisan datum završetka proizvodnje.

NALOG IZ PRETHODNE GODINE
Prilikom zaključka poslovne godine, u novu godinu se prenose svi radni nalozi koji još nisu zatvoreni, odnosno kod kojih nije upisan datum završetka proizvodnje.
Kod takvih naloga, potrebno je u liniji 'Nalog iz prethodne godine' upisati broj i datum naloga iz prethodne godine (jer preneseni nalog nema više isti broj kao u prethodnoj godini), kako bi program mogao učitati sve utrošene materijale iz tekuće i prethodne godine.

Napominjemo da je proizvodni proces moguće pratiti kroz maksimalno dvije poslovne godine (tekuću i prethodnu), jer radni nalog nema mogućnost praćenja potrošnje materijala kroz više od dvije godine.