Radni nalog T

Dokument Radni nalog T koristi se za izradu radnih naloga za proizvodnju proizvoda, koji se, nakon što su proizvedeni, ne knjiže automatski kao ulaz na skladište, nego se samo knjiže troškovi proizvodnje. Ovaj dokument je pogodan za one vrste proizvodnje kod kojih proizvodni proces traje duže vrijeme, ili kod kojih se gotovi proizvodi ne zaprimaju na skladište, već se odmah fakturiraju kupcu.

U dokument Radni nalog T unose se podaci o proizvodima i njihovim količinama koje se trebaju proizvesti. Na temelju podataka o potrebnim sirovinama (koji su upisani dokumentom Normativ), dokument Radni nalog automatski vrši izračun potrebnih količina sirovina za izradu proizvoda navedenih u radnom nalogu.

Ukoliko su u dokumentu Normativ, u polja za unos indeksa ukalkuliranih troškova proizvodnje upisane vrijednosti, dokument će osim obračuna utrošenih materijala, u cijenu koštanja uključiti i ukalkulirane vrijednosti rada, energije, amortizacije, usluga i ostalih troškova. Da bi izračun bio točan, potrebno je u parametrima upisati vrijednosti indeksa za svaku kategoriju ukalkuliranih troškova (Rad, energija, amortizacija, usluge i ostalo) Vrijednost ovih parametara mora se upisati čak i kada se ne koristi obračun ukalkuliranih troškova, jer se u suprotnom dokument ne može spremiti.

Dokument Radni nalog automatski knjiži:
- materijalno
- izlaz sirovina sa skladišta sirovina (po prosječnoj cijeni)
- financijsko
- potražuje konto zaliha materijala
- duguje konto troškova materijala
- duguje konto proizvodnje u tijeku (samo za ukalkulirane troškove bez troškova materijala)
- potražuje konto ukalkuliranih troškova proizvodnje (samo za ukalkulirane troškove bez troškova materijala)

Napomena:
Zbog kompatibilnosti s prethodnim verzijama, ovaj dokument ne vrši prijenos troškova materijala s konta troškova na konto proizvodnje u tijeku. Ovaj prijenos potrebno je uraditi ručno, temeljnicom, u zbirnom iznosu prema obračunskim periodima za koje se radi obračun proizvodnje.