Nalog za plaćanje članarine

Nalog za prijenos - članarine namijenjen je isključivo korisnicima grupe 'Članarine i naknade' koji putem ovog dokumenta mogu izraditi Nalog za uplatu (obrazac HUB) za obračunate članarine-naknade.

Korisnici koji imaju definirane više od jedne vrste članarina-naknada, prvo trebaju odabrati vrstu članarine-naknade za koju rade HUB obrasce. Nakon toga, potrebno je upisati (odabrati) žiro račun u korist kojeg se žele primati uplate (dokument Žiro račun), te broj obračuna članarine-naknade na temelju kojeg se rade obrasci za plaćanje. Pri tome će program automatski u tabelu platitelja upisati podatke o svim partnerima i iznosima naknada za koje je u dokumentu Partner kao način plaćanja članarine-naknade upisana vrijednost 'Virman'. Program će također, automatski učitati strukturu poziva na broj kako je definirana u dokumentu Obračun članarine - naknade.

Na kraju se dokument sprema i ispisuje u željenom obliku (HUB3a (A4), HUB 3a, HUB 3). Izbor oblika ispisa vrši se na dijalogu za ispis dokumenta, pod opcijom 'Oblik ispisa'.