Nalog za plaćanje dobiti

Dokument 'Nalog za prijenos - isplata dobiti' namijenjen je za automatsku izradu virmana za isplatu dobiti (dividende).

Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju modul 'Dividende i dobit'.

Nakon što upišete datum izrade virmana, program će automatski učitati podatke potrebne za izradu virmana. Pri tome se učitavaju podaci pripremljeni slijedećim dokumentima:
- Isplata dobiti
- Isplata akontacije dobiti
- Isplata dividende
- Isplata akontacije dividende

Prilikom izrade virmana, nužno je da je datum pripreme virmana jednak datumu s kojim su izrađeni dokumenti za isplatu dividende (dobiti). Samo u tom slučaju će podaci za izradu virmana biti automatski učitani.
Učitavaju se samo isplate u novcu (isplate u naravi se ne učitavaju).

U poziv na broj odobrenja program automatski upisuje konto obveze prema članu društva, kako bi se olakšalo naknadno knjiženje bankovnog izvoda. (naravno, samo kod korisnika koji imaju modul Financijsko)