Nalog za plaćanje - honorari

Dokument Nalog za plaćanje - honorari koristi se za izradu naloga za plaćanje drugog dohotka. (obrazac HUB 3 i HUB 3a), prema propisima koji su bili na snazi do 31.12.2014. (stari JOPPD obrazac)
Ovaj dokument se pojavljuje samo kod onih korisnika koji imaju naš modul Honorari.

Nakon što upišete broj JOPPD obrasca, za kojeg želite izraditi naloge, program će automatski popuniti nalog s podacima potrebnim za izradu naloga za prijenos.

Korisnici koji imaju više žiro računa, prije izrade naloga moraju odabrati žiro račun s kojeg žele vršiti plaćanje.